Beleid inzake persoonsgegevens

Bannière représentant un paysage Bannière représentant un paysage

Wie verzamelt uw gegevens?

LAITERIES H. TRIBALLAT, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om : Inschrijvingen op nieuwsbrieven te verwerken en te beheren;Uw account aan te maken en te beheren;Onze diensten en commerciële aanbiedingen te personaliseren en u mededelingen op maat te doen of producten aan te bevelen op basis van uw consumentenbehoeften;Onze producten en diensten, communicatiemethoden, waaronder de Site, te ontwikkelen en te verbeteren; Om u te informeren over RIANS aanbiedingen en nieuws; Om uw inzendingen voor de voorgestelde wedstrijden te registreren en te verwerken; Om de uitoefening van uw rechten op uw persoonlijke gegevens te beheren, onder de voorwaarden van artikel 7 en 8; Om uw verzoeken om informatie of klachten te verwerken; Om analyses, studies en statistieken uit te voeren.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens intern met de verschillende afdelingen van het bedrijf en extern met: dienstverleners; sociale netwerkplatforms; politieautoriteiten, administratieve of gerechtelijke autoriteiten of controlerende instanties.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, maar ook, in bepaalde gevallen, het recht om zich te verzetten tegen of de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Voor meer informatie raden wij u aan het onderstaande privacybeleid te lezen, waarin al uw rechten en het gebruik van de door ons bedrijf verwerkte gegevens worden beschreven.

Door de diensten aangeboden door de website www.rians.com (de “Site”) te bezoeken en/of te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens onder de hieronder vermelde voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met dit gegevensbeleid, dient u elk gebruik van de Site te staken.

 1. Wie verzamelt uw persoonsgegevens?
  De verzamelde gegevens zijn bestemd voor LAITERIES H. TRIBALLAT, uitgever van de genoemde Site, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, SAS met een maatschappelijk kapitaal van 2.758.800 euro, ingeschreven bij het RCS van BOURGES onder nummer 583 720 644, en met maatschappelijke zetel te 650 Route de Malvette 18220RIANS.
 2. Wanneer worden uw gegevens verzameld?
  Wij verzamelen uw gegevens rechtstreeks bij verschillende gelegenheden en met name wanneer

u zich abonneert op de nieuwsbrief;
u een account aanmaakt op de Site;
u contact opneemt met onze klantenservice;
u deelneemt aan wedstrijden;
u onze inhoud deelt en ermee interageert op sociale netwerken:
u reageert op onderzoeken en enquêtes.
Op de verzamelformulieren moeten de vakjes met een sterretje worden ingevuld. Anders kan uw verzoek niet in aanmerking worden genomen. De andere velden zijn facultatief en zijn bedoeld om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens indirect verzamelen bij partners aan wie u toestemming hebt gegeven.

 1. Welke gegevens worden verzameld?
  Gegevens die u verstrekt wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief op de Site: uw e-mailadres.
  Gegevens die u verstrekt bij het aanmaken van uw account op de Site: uw titel, uw naam, voornaam, postadres en e-mailadres, wachtwoord, voorkeuren en interesses.
  Gegevens die u verstrekt bij deelname aan onze prijsvragen of enquêtes: uw titel, achternaam, voornaam, post- en e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, kwalificatiegegevens, demografische informatie, zoals uw leeftijd en leefstijlvoorkeuren, informatie over andere personen dan u, zoals persoonsgegevens van uw familieleden….
  Gegevens die u invoert in een formulier op sociale netwerken via de applicaties Facebook Connect en Google Connect: In dit geval kan LAITERIES H. TRIBALLAT toegang krijgen tot bepaalde informatie die u aan deze sociale netwerken hebt doorgegeven. Voor de toegang tot deze profielgegevens en het delen van deze activiteiten, met name met Facebook, zal toestemming worden gevraagd en u zult worden geïnformeerd over de gebruikte gegevens en de wijze waarop deze zullen worden gebruikt en gedeeld. Omgekeerd zal alle aanvullende informatie die RIANS van u vraagt niet worden gedeeld met Facebook of Google.
  Gegevens betreffende minderjarigen – In principe zijn onze producten en diensten bestemd voor meerderjarige personen die in staat zijn contractuele verplichtingen aan te gaan. Gebruikers onder de leeftijd van 15 jaar moeten de toestemming van hun ouder of voogd verkrijgen alvorens persoonsgegevens te verstrekken.