EEN TOEGEWIJD EN FAMILIAAL ZUIVELBEDRIJF

Sinds de oprichting in 1901 hecht Rians veel belang aan een ontwikkeling met respect voor de gemeenschap en de streek.
Als een van de eerste bedrijven zetten we ons in voor verantwoorde en duurzame groei en ook vandaag eren we nog steeds onze missie met nieuwe, collectieve projecten.

Al 120 jaar lang ...

We zijn gepassioneerd door smaak. We streven ernaar kwaliteitsproducten te ontwikkelen en het traditionele vakmanschap te bestendigen. We zijn zeer gehecht aan de streek van onze kaasmakerijen en zuivelfabrieken en bouwen elke dag opnieuw aan sterke en duurzame relaties met onze werknemers, landbouwers, partners en consumenten.

... En nog meer morgen

Net zoals we ons al decennialang inzetten voor duurzame praktijken, werken we ook mee aan de uitdagingen van morgen. Rians zet zich zo in voor biodiversiteit, maatschappij, klimaat en energie.

Onze verbintenissen voor 2025

Een duurzame en verantwoorde veeteelt

De passie voor smaak en vakmanschap doorgeven

Een kleinere ecologische voetafdruk

Een nauwe band met onze medewerkers en streken

Een duurzame en verantwoorde veeteelt

Bij Rians werken we met onafhankelijke melkvee- en geitenhouders met wie we al vele jaren een wederzijds vertrouwensrelatie hebben. Samen met hen zoeken we naar manieren om de veeteelt duurzamer te maken.

We zijn ook partnerschappen aangegaan met de ngo’s WWF Frankrijk (Wereld Natuur Fonds) en CIWF (Compassion in World Farming).

Het is onze prioriteit om mee te werken aan een globale aanpak voor veeteelt. Dierenwelzijn is namelijk belangrijk voor ons en daarom zetten we maximaal in op ethologische ontwikkeling, een goede relatie met de veehouders en de bescherming van het milieu.

2025 doelstellingen

200

dagen opleiding in ethologie voor landbouwers

100%

van de landbouwbedrijven met een koolstofvoetafdruk

De passie voor smaak en vakmanschap doorgeven

Om ons erfgoed te beschermen en de smaakkwaliteit van onze producten te behouden, is het essentieel dat we ons traditionele vakmanschap doorgeven.

Goede producten kosten tijd. Wij nemen dus de tijd om onze crème brûlées te bereiden, onze faisselles te laten uitlekken, onze kazen te laten rijpen … Steeds met respect voor onze geschiedenis en traditionele bereidingswijzen.

Onze professionele eisen en onze passie voor smaak komen in al onze producten tot uiting. We kiezen namelijk met erg veel zorg de juiste ingrediënten en hun hoeveelheden.

2025 doelstellingen

100%

van de recepten gemaakt volgens de eisen van ons ingrediëntenhandvest

100%

scharreleieren in onze recepten

Een kleinere ecologische voetafdruk

Het milieu en zijn hulpbronnen liggen ons na aan het hart. Om ze zo goed mogelijk te beschermen, hebben we in 2011 onder meer een biomassaketel geïnstalleerd.

Nieuwe producten worden volledig ontworpen volgens een ecodesignproces. De meeste verpakkingen worden vervaardigd in Frankrijk en in de nabije toekomst hopen we bepaalde materialen te vervangen of minder te gebruiken.

In 2020 kregen we ten slotte het LPO-label (Ligue de Protection des Oiseaux). Het is een verder bewijs van onze voortdurende inzet voor het milieu en de biodiversiteit.

2025 doelstellingen

15%

minder uitstoot van broeikasgassen

70%

vermindering van het gebruik van hernieuwbare energie

Een nauwe band met onze medewerkers en streken

We zijn erg gehecht aan de streken waar onze kaas- en zuivelfabrieken zijn gevestigd en aan de vrouwen en mannen die er wonen. We hebben dan ook altijd het verenigingsleven en de ontwikkeling van deze gebieden ondersteund.

Bij Laiterie Rians hechten we veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Het is ons doel ons vakmanschap aan hen door te geven en hen hun hele loopbaan lang te begeleiden.

2025 doelstellingen

100%

van de werknemers in logistieke teams en werkplaatsen profiteert van spierstimulatie of stretching

30

jongeren met een werk-studiecontract